pllaja e valmorit

  1. Miri

    Mirditë - Pllaja e Valmorit

    Turizmi ne Mirdite - Pllaja e Valmorit Qafa e Pëllumthit. Tutje në sfond në verilindje shtrihet grumbulli i maleve të Lurës. Në jugperëndim të tyre ndodhet pllaja karstike e Valmor-Didhes, e cila dallohet për veçansitë e saj fiziko-gjeografike. Është e vendosur mes përroit të Flimit dhe lumit...
Sipër