pirustët

  1. Miri

    Arkeologjia - Pirustët

    Arkeologjia - Pirustët Gjeografët dhe historianët i vendosin Pirustët në Mirditën etnologjike si dhe në Matin e mesëm. Territori i tyre ishte kodrinor,malor dhe mineralmbajtës. Këta banorë duke shfrytëzuar pasuritë natyrore, të cilat duhet të kenë qenë mësë shumti në sipërfaqe, filluan...
Sipër