përshkrim

  1. Miri

    Mirdita - Vështrim i përgjithshëm

    Mirdita - Veshtrim i pergjithshem Siperfaqja 867km2 popullsia 46 mije banore qendra kreysore Rresheni dendesia 50b/km2 Besimi Fetar Katolik. Mirdita Etnike (Krahine) Siperfaqja 1715 km2 12 bajrake Emri Mirdite fillimet i ka qe ne shekullin XV. Ne fillim, Mirdite quhej edhe nje fshat afer...
Sipër