nikollë kacorri

  1. A

    Imzot Nikollë Kacorri

    Imzot Nikollë Kacorri Pikërisht më fjalët e pakta, por plot mendim të filozofit të shquar shqiptar Sami Frashëri "Kalben njerëzit e ndershëm atje ku lartësohen kriminelët", dëshiroj ta filloj shkrimin për imzot Nikollë Kacorrin, njeriun e flamurit, projektuesin e pavarësisë së...
Sipër