munella

  1. Miri

    Ju falenderojmë z Munella.

    Në emër të gjithë stafit, dëshirojmë të falenderojmë përzemërsisht anëtarin tonë të palodhshëm z. Munella. I palodhshëm sepse z. Munella nuk ndalet thjeshtësisht në leximin e materialit, por sidomos edhe në pasurimin e webfaqes mirdita.com, duke shkruajtur mendime, tema dhe materiale të...
  2. Miri

    Mirdita - Munella

    Mirdita Turistike - Munella Mal në kufirin Pukë-Mirditë, që në Majën e Kryqit arrin lartësinë më të madhe, l99l metra. Shtrihet midis luginës së Fanit të Madh në veripërendim dhe Fanit të Vogël në juglindje. Zgjatimi i këtij mali që bie në sy ngado është 6 km në gjatësi dhe 3 kilometra në...
Sipër