mençuria

  1. Miri

    Fjalë të urta popullore për Mençurinë

    Mençuria Dinaku të shkon ujë nën rrogoz. JUG Dita e mirë, që menatë njihet. ARBËRESHËT Dita me diell duket që në mëngjes. MYZEQE Djathin, mirë që e hëngri miu, po shëllirën kush e piu. ELBASAN Duhet ndarë kashta nga kokrrat. VLORË Dy shaka bëjnë një të vërtetë. JUG E treta e vërteta. DEVOLL...
Sipër