mark gjoka

  1. A

    Vallja e Gjergjit

    Vallja e Gjergjit Teksti: Gjoke Beci Muzika: Mark Gjoka Kendon: Mark Gjoka
Sipër