lisat e marpepës

  1. Miri

    Mirdita - Lisat e Marpepës

    Mirdita Turistike - Lisat e Marpepes Kanë qenë, siç thuhet, l2 lisa në një kodrinë në bregun e Fanit të vogël, buzë Lisat e Marpepës xhadesë që shkon në Mashtërkor dhe degëzimit për në Grykë Orosh. Prej kohësh numri i lisave ka rënë (janë 10), por nuk është prerë asnjë prej tyre më vonë, si...
Sipër