lekë dukagjini

  1. Miri

    Kanuni i Lekë Dukagjinit, varianti i Pukës

    Kanuni i Lekë Dukagjinit, varianti i Pukës Jo të gjithë e dinë që Puka ka pasur një variant gati të ndryshëm të Kanunit Lekë Dukagjini. Për të kuptuar këtë gjë duhet të shfletojmë pak historinë, ku falë historianëve dhe autorëve të ndryshëm, gjendet në internet dhe mund të shfletohet nga të...
Sipër