krishtërimi në mirditë

  1. Miri

    Historia e Mirditës - Bashkimi mes fiseve katolike dhe bajraqeve

    Historia e Mirditës - Bashkimi mes fiseve katolike dhe bajraqeve Një faktor themelor i formimit të Mirdites, unitetit të fiseve që e përbënin atë, si dhe konturimit gjithnjë e më të dukshëm ishin kuvendet ndërkrahinore me objekt “beslidhje” për qëndresë dhe veprimet luftarake kryengritëse të...
Sipër