komuna selitë

  1. Miri

    Mirdita - Kroi i Bardhë

    Mirdita Turistike - Kroi i Bardhe Në mes të malit të Didhes e të Kunorës ndodhet një burim uji që njihet me emrin: Kroi i Bardhë. Ujët e Kroit të Bardhë ka vlera të rralla kurative, pasi ndikon në shërimin e disa sëmundjeve, si atyre të rrugëve urinare, laringut, stomakut, veshkave, tiroideve...
Sipër