komuna kthellë

  1. Miri

    Fshatrat e komunës Kthellë

    Fshatrat e Komunes Kthelle Komuna Kthelle është një komunë në Rrethin e Mirditës, ku perbehet nga fshatrat: Perlat Qendër Perlat i Sipërm Shebë Tharri Trojës Prosek Rrushkull Ujë Shtrezë
Sipër