kanuni

  1. A

    Kanun e Kuvend

    Kanun e Kuvend Kanuni është një monument kulturor historik i së drejtës tradicionale të shqiptarëve. Shqiptarët kanë trashëguar deri në shekullin e 20-të dy kanune: "kanunin e lekëve" - Kanunin e Lekë Dukagjinit, që kishte pushtet në viset mbi lumin Drin; "kanunin e gegëve" - Kanunin e...
  2. Miri

    Kanuni i Lekë Dukagjinit, varianti i Pukës

    Kanuni i Lekë Dukagjinit, varianti i Pukës Jo të gjithë e dinë që Puka ka pasur një variant gati të ndryshëm të Kanunit Lekë Dukagjini. Për të kuptuar këtë gjë duhet të shfletojmë pak historinë, ku falë historianëve dhe autorëve të ndryshëm, gjendet në internet dhe mund të shfletohet nga të...
Sipër