humor

  1. A

    Oferta për të vdekurit

    Oferta për të vdekurit Oferta për të vdekurit Një burrë shkon te famullitari dhe i kërkon të kremtojë një Meshë për të vdekurit e tij, por i thotë se nuk ka mundësi të japë ofertën e vendosur. Famullitari i thotë: “Biri im, a e di se sa shpenzime ka Famullia. Ti nuk ke askënd në familje që...
Sipër