gjuha shqipe

  1. A

    Nga diskutimi në kongresin e drejtshkrimit

    Nga diskutimi në kongresin e drejtshkrimit Ka qenë dikur zakon për kristjanët që, kur vdiste një njeri, i binin kumbonares në njërën anë. Atëherë të gjithë e merrnin vesh se dikush kishte vdekur dhe po varrosej. Por, pasi ne jemi mbledhur në këtë kuvend të madh për të vënë në djep një krijesë...
  2. Miri

    Pema e gjuhëve indo-evropiane dhe Uralic

    Pema e gjuhëve indo-evropiane dhe Uralic Sa herë keni debatuar me miqtë ose edhe me ndonjë të huaj për prejardhjet e gjuhëve dhe ndoshta jeni inatosur kur u kanë thënë që Gjuha Shqipe ka ose mund të ketë prejardhjen nga gjuha Slave, Gjermane ose më e keqja kur u kanë thënë nga Rusishtja. Mua më...
Sipër