festa

  1. Miri

    Gëzuar dhe përshumvjet Krishtëlindjet

    Gëzuar dhe Përshumvjet Krishtëlindjet Urojmë të gjithë besimtarëve katolikë Gëzuar dhe Përshumvjet Krishtëlindjet. Sikur Krishti lindi për jetën, paqen dhe harmoninë, qoftë e njëjta lindje ne zemrat dhe në familjet tuaja.
Sipër