drejtësia

  1. Miri

    Fjalë të urta popullore për Drejtësinë

    Drejtësia Atë që merr me një dorë, kthehe me të dyja. VLORË Ban mirë e harro, ban lig e kujto. VERI Bëj nder e gjej qeder. MYZEQE Edhe ëngjëlli, edhe djalli, janë brenda tek i gjalli. KRUJË Edhe kopësht i mbret të jetë, një gjemb brenda do e ket. JUG E keqja nuk harrohet, e mira po. KOSOVË E...
Sipër