dasmja

  1. Miri

    Tradita Mirditore - Si bëhej Dasmja në Mirditë

    Tradita Mirditore - Si bëhej Dasmja në Mirditë Qysh nji jave përpara asht zakon qe grate e fisit e te shokeve te afërm, me shkue me punue e me I ndihmue atij qe ka me marre nuse, tue I cue dikush nji barre firi (fier, lloj bime) e cila perdoret per shtroje, ndonje barre dru zjarrmi, tue fshi...
Sipër