cookies

  1. Miri

    Përdorimi i Vëzhguesve (Cookies)

    Përdorimi i Vëzhguesve (Cookies) Është një detyrim me ligj, që zotëruesit e faqeve në rrjet apo të mjeteve që përdorin Vëzhguesit (Cookies) të informojnë përdoruesit e tyre për Transparencën e Privatësisë, sidomos t'u jepet mundësia që të zgjedhin Pranimin ose Refuzimin me dijeni të përdoruesve...
Sipër