bargjana

  1. Miri

    Mirditë - Bargjana

    Turizmi në Mirditë - Bargjana Është gurra më e madhe e më rëndësishme në Mirditë që buron në majë të një shkëmbi të bardhë, në të djathtë të lumit Fani i Vogël. Lartësitë e malit të Zepes ia shtojnë bukurinë dhe madhështinë kësaj rrjedhe që zbret vrullshëm nga shpati malor. Bargjana... Prej...
Sipër