at shtjefën gjeçovi

  1. A

    At Shtjefën Gjeçovi - Apostull i bashkimit kombëtar

    At Shtjefën Gjeçovi - Apostull i bashkimit kombëtar Thuhet se At Gjeçovi kishte lidhje dhe korrespondencë me një numër patriotësh të kohës së tij, të cilët më vonë regjimi komunist i Enver Hoxhës i konsideroi si "armiq" dhe si të tilla ai thesar mund të jetë zhdukur përgjithmonë. "Këto punë po...
Sipër