arkitektura

  1. Miri

    Qyteti i Rubikut - Historia dhe Arkitektura

    Qyteti i Rubikut - Historia dhe Arkitektura Vendosur mbi këtë shkrep të bardhë të Rubikut, dallohej një kompleks kishtar modern me kishën, qelën famullitare, kolegjin, kumbanoren, rezidencën verore dhe jo pak mjedise të tjera, ndërtuar me një arkitekturë të rrallë, me paraqitje të brendshme...
Sipër