Trupi, shëndeti

M
Përgjigje
0
Shikime
1
Marrë nga Associated Press
M
S
Përgjigje
0
Shikime
1
Shëndetësi - Zëri i Amerikës
S
S
Përgjigje
0
Shikime
14
Shëndetësi - Zëri i Amerikës
S
S
Përgjigje
0
Shikime
12
Shëndetësi - Zëri i Amerikës
S
V
Përgjigje
0
Shikime
15
Veronica Balderas Iglesias
V
M
Përgjigje
0
Shikime
8
Marrë nga ABC News
M
M
Përgjigje
0
Shikime
14
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
15
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
14
Marrë nga Associated Press
M
V
Përgjigje
0
Shikime
12
Veronica Balderas Iglesias
V
M
Përgjigje
0
Shikime
23
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
25
Marrë nga Reuters
M
M
Përgjigje
0
Shikime
28
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
34
Marrë nga Reuters
M
S
Përgjigje
0
Shikime
20
Shëndetësi - Zëri i Amerikës
S
Sipër