Trupi, shëndeti

M
Përgjigje
0
Shikime
9
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
13
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
34
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
42
Marrë nga Reuters
M
M
Përgjigje
0
Shikime
33
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
32
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
32
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
32
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
30
Marrë nga Reuters
M
M
Përgjigje
0
Shikime
33
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
39
Marrë nga Associated Press
M
L
Përgjigje
0
Shikime
39
Laurel Bowman
L
S
Përgjigje
0
Shikime
36
Shëndetësi - Zëri i Amerikës
S
P
Përgjigje
0
Shikime
47
Patsy Widakuswara
P
H
Përgjigje
0
Shikime
46
Henry Ridgwell
H
M
Përgjigje
0
Shikime
34
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
43
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
53
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
57
Marrë nga Associated Press
M
Sipër