Trupi, shëndeti

M
Përgjigje
0
Shikime
1
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
1
Marrë nga Associated Press
M
H
Përgjigje
0
Shikime
15
Henry Rdigewell
H
M
Përgjigje
0
Shikime
15
Marrë nga Reuters
M
S
Përgjigje
0
Shikime
19
Shëndetësi - Zëri i Amerikës
S
M
Përgjigje
0
Shikime
30
Marrë nga Associated Press
M
S
Përgjigje
0
Shikime
35
Shëndetësi - Zëri i Amerikës
S
S
Përgjigje
0
Shikime
32
Shëndetësi - Zëri i Amerikës
S
M
Përgjigje
0
Shikime
33
Marrë nga Reuters
M
M
Përgjigje
0
Shikime
31
Marrë nga Reuters
M
M
Përgjigje
0
Shikime
31
Mariama Diallo
M
Sipër