B
Përgjigje
0
Shikime
49
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
39
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
43
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
54
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
45
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
44
Bashkia Mirdite
B
A
Përgjigje
0
Shikime
77
Administrata Online
A
A
Përgjigje
0
Shikime
64
Administrata Online
A
B
Përgjigje
0
Shikime
52
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
54
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
61
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
66
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
80
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
163
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
132
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
137
Bashkia Mirdite
B
Sipër