B
Përgjigje
0
Shikime
21
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
17
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
14
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
11
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
154
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
69
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
51
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
91
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
96
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
47
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
51
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
29
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
64
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
44
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
37
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
36
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
49
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
40
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
35
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
37
Bashkia Mirdite
B
Sipër