B
Përgjigje
0
Shikime
120
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
116
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
114
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
138
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
114
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
120
Bashkia Mirdite
B
A
Përgjigje
0
Shikime
157
Administrata Online
A
A
Përgjigje
0
Shikime
132
Administrata Online
A
B
Përgjigje
0
Shikime
117
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
116
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
128
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
129
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
152
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
237
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
214
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
231
Bashkia Mirdite
B
Sipër