B
Përgjigje
0
Shikime
40
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
23
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
23
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
46
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
47
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
12
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
21
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
6
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
16
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
19
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
8
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
11
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
14
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
7
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
11
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
11
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
12
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
47
Bashkia Mirdite
B
A
Përgjigje
0
Shikime
46
Administrata Online
A
Sipër