B
Përgjigje
0
Shikime
91
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
57
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
69
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
58
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
190
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
107
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
89
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
122
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
131
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
76
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
80
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
61
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
94
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
70
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
65
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
66
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
86
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
66
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
66
Bashkia Mirdite
B
B
Përgjigje
0
Shikime
64
Bashkia Mirdite
B
Sipër