Ekonomi, punë, ndërmarrje

M
Përgjigje
0
Shikime
31
Marrë nga Reuters, Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
36
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
39
Marrë nga Reuters
M
K
Përgjigje
0
Shikime
66
Ken Bredemeier
K
E
Përgjigje
0
Shikime
53
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
B
Përgjigje
0
Shikime
74
Burim Goxhuli
B
E
Përgjigje
0
Shikime
70
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
E
Përgjigje
0
Shikime
69
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
E
Përgjigje
0
Shikime
101
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
M
Përgjigje
0
Shikime
70
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
92
Marrë nga Associated Press
M
E
Përgjigje
0
Shikime
115
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
M
Përgjigje
0
Shikime
91
Marrë nga Reuters
M
E
Përgjigje
0
Shikime
113
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
Sipër