Ekonomi, punë, ndërmarrje

M
Përgjigje
0
Shikime
14
Marrë nga Associated Press
M
E
Përgjigje
0
Shikime
51
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
M
Përgjigje
0
Shikime
35
Marrë nga Reuters
M
E
Përgjigje
0
Shikime
52
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
E
Përgjigje
0
Shikime
64
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
V
Përgjigje
0
Shikime
55
Veronica Balderas Iglesias
V
M
Përgjigje
0
Shikime
65
Marrë nga Associated Press
M
E
Përgjigje
0
Shikime
71
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
M
Përgjigje
0
Shikime
118
Mariama Diallo
M
E
Përgjigje
0
Shikime
60
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
E
Përgjigje
0
Shikime
74
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
M
Përgjigje
0
Shikime
87
Mariama Diallo
M
E
Përgjigje
0
Shikime
71
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
M
Përgjigje
0
Shikime
54
Mariama Diallo
M
E
Përgjigje
0
Shikime
76
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
K
Përgjigje
0
Shikime
65
Katherine Gypson
K
E
Përgjigje
0
Shikime
69
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
Sipër