Ekonomi, punë, ndërmarrje

K
Përgjigje
0
Shikime
18
Ken Bredemeier
K
E
Përgjigje
0
Shikime
13
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
B
Përgjigje
0
Shikime
39
Burim Goxhuli
B
E
Përgjigje
0
Shikime
42
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
E
Përgjigje
0
Shikime
37
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
E
Përgjigje
0
Shikime
72
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
M
Përgjigje
0
Shikime
40
Marrë nga Associated Press
M
M
Përgjigje
0
Shikime
59
Marrë nga Associated Press
M
E
Përgjigje
0
Shikime
85
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
M
Përgjigje
0
Shikime
59
Marrë nga Reuters
M
E
Përgjigje
0
Shikime
77
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
E
Përgjigje
0
Shikime
85
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
V
Përgjigje
0
Shikime
85
Veronica Balderas Iglesias
V
M
Përgjigje
0
Shikime
90
Marrë nga Associated Press
M
E
Përgjigje
0
Shikime
107
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
M
Përgjigje
0
Shikime
168
Mariama Diallo
M
E
Përgjigje
0
Shikime
83
Ekonomi - Zëri i Amerikës
E
Sipër